Alles op Beeld

In volledige anonimiteit op zoek naar misstanden in de maatschappij! Onze opdrachtgevers zijn particulieren, MKB, verzekeraars en uitkeringsinstanties!

Op een geheel eigen wijze stellen wij misstanden aan de kaak. Wij speuren, onderzoeken en leggen misstanden vast!

Helaas is het een noodzakelijk kwaad, wij leggen deze misstanden voor U vast op beeld zodat U als opdrachtgever steviger in uw schoenen staat.

Alle geschoten beelden zijn voor de opdrachtgever,  wij doen hier niets mee! Alles gaat in volledige anonimiteit en afspraken worden gemaakt op neutraal terrein!

Alles voor U op beeld!

Uitkeringsfraude 

Ziektewet

Diefstal en Fraude

Overspel

Spot werkzaamheden

Oplichting

Misbruik en uitbuiting

Verzekeringsfraude

PVA en kosten

Wij werken transparant en hanteren een duidelijke strategie. Alles wordt planmatig uitgevoerd en vastgelegd! 

Wij werken op uur en project basis in blok modules. Na de intake gaan we kijken hoeveel uren we denken bezig te zijn om de zaak te kunnen afronden! 

Gemiddelde opdracht bij genoeg informatie neemt 20 uur in beslag! 

Contact

Netherlands

Onze privacyverklaring is van toepassing.